Aanmelden

Wilt u uw kind of kinderen aanmelden voor de Rioranje School, vul dan het Aanmeldingsformulier 2020-2021 in en stuur dit per email terug naar info@rioranjeschool.com.

Na ontvangst zal de Directeur Onderwijszaken contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een proefles en intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt algemene informatie gegeven over de school en wordt er besproken welke wederzijdse verwachtingen er zijn. Ook wordt besproken welke rol de ouders hebben ten aanzien van de lessen, alsmede welke verplichtingen over en weer gelden.