Middenbouw – Groep 3 en 4

De middenbouw is een combinatieklas van groep 3 en 4. Voor het beginnende leesonderwijs in groep 3 wordt de leesmethode ‘Lijn 3’ gevolgd. Van deze methode is door stichting NOB een leerstofselectie gemaakt in de vorm van een NTC-module. De leerlingen in deze leeftijdsgroep leren op de dagschool lezen en schrijven en als NTC-school sluiten we aan op dit proces. De leerlingen oefenen met het schrijven van de letters, klanken en woorden. Elke week krijgen zij woorden met een nieuwe letter of klank aangeboden. Deze methode heeft als basis twaalf thema’s waaraan deze woorden gerelateerd zijn.

Groep 3 behelst een grotere hoeveelheid leerstof dan de andere leerjaren die ook meer instructietijd vergt. Dit heeft ertoe geleid dat wij als school de keuze hebben gemaakt om al in groep 2 een begin te maken aan de leerstof van groep 3 met in groep 4 een uitloop van de leerstof. Vanaf groep 4 werken wij met de taalmethode ‘Taal Actief’. In de eerste thema’s van ‘Taal Actief’ voor groep 4 wordt een gedeelte van de leerstof uit groep 3 herhaald. Deze overlap in de leerstof wordt benut om het laatste gedeelte van ‘Lijn 3’ af te ronden.

In groep 4 begint het gevorderde lees- en spelonderwijs. De nadruk ligt in deze groep op het aanleren van de basis Nederlandse spellingsregels, taalbeschouwing en het verder ontwikkelen van het technische leesniveau. Uiteraard wordt ook in groep 4 volop gewerkt aan het uitbreiden van de woordenschat.