Groep 3

In groep 3 wordt gebruik gemaakt van de taal- en leesmethode ‘Lijn 3’. Van deze methode is door stichting NOB een leerstofselectie gemaakt in de vorm van een NTC-module. De leerlingen in deze leeftijdsgroep leren op de dagschool lezen en schrijven en als NTC-school sluiten we aan op dit proces. De leerlingen oefenen met het schrijven van de letters, klanken en woorden. Elke week krijgen zij woorden met een nieuwe letter of klank aangeboden. Deze methode heeft als basis twaalf thema’s waaraan deze woorden gerelateerd zijn.