Ouderbijdrage

Elk jaar wordt de ouderbijdrage opnieuw vastgesteld door het bestuur. Dit is afhankelijk van het leerlingenaantal, leerkrachten en locatie. De Rioranje School streeft ernaar om de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden om continuïteit te waarborgen en dat de lessen voor alle kinderen beschikbaar zijn.
Bij aanmelding van nieuwe leerlingen wordt eenmalig R$ 50 aan inschrijfkosten in rekening gebracht. Dit bedrag is niet restitueerbaar.

De hoogte van de ouderbijdrage is voor het schooljaar 2020-2021 vastgesteld op R$ 3.750, te betalen in twee termijnen (augustus 2020 en februari 2021). Indien de ouderbijdrage niet te declareren is bij de werkgever, wordt een gereduceerd tarief gehanteerd. Voor 2020-2021 is dit vastgesteld op R$ 2.500, te betalen in twee termijnen (augustus 2020 en februari 2021).

Standaard tarief Gereduceerd tarief
Inschrijfgeld nieuwe leerling R$ 50 R$ 50
Bijdrage juli – december R$ 1.875 R$ 1.250
Bijdrage januari – juni R$ 1.875 R$ 1.250