Cultuuronderwijs

Een belangrijk deel van het NTC-onderwijs bestaat uit aandacht voor onze cultuur. De Rioranje School organiseert jaarlijks vier grote cultuurmiddagen, naar aanleiding van de volgende thema’s:

  • Kinderboekenweek
  • Sinterklaas
  • Koningsspelen
  • Vrij thema (bijvoorbeeld ‘Sport en Spel’ of ‘Kunst’)

De cultuurlessen en -activiteiten worden gegeven als aanvulling op de Nederlandse taallessen. De culturele evenementen geven de kinderen de gelegenheid om samen spelenderwijs de activiteiten te beleven en hebben als doel de verbondenheid met de Nederlandse en Belgische cultuur in stand te houden en te versterken. De cultuuractiviteiten zijn een essentieel onderdeel van het lesprogramma en daarom voor alle leerlingen een verplicht.