Jaarkalender (2023-2024)

Bekijk hier de Jaarkalender met alle lesdagen, vakanties en cultuurdagen.

Schoolgids (2023-2024)

Lees hier onze Schoolgids met informatie over lestijden, voorzieningen, locaties, huiswerkbeleid, toetsen, de onderwijsinhoud, leerlingenzorg en schoolresultaten.

Schoolplan (2020-2024)

Lees hier ons Schoolplan en beleidsplan met informatie over onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, beleid met betrekking tot de kwaliteitszorg en overige beleidsterreinen. Natuurlijk kunt u voor vragen ook altijd terecht bij het bestuur of onderwijsteam.

Jaarverslag 2020

Lees hier ons Jaarverslag, met het actuele verslag, balans, baten en kosten.

De Rioranje School

Stichting Nederlands Onderwijs Januari Rivier

RSIN: 851853365