Peutergroep

De peutergroep (vanaf 3 jaar) biedt een waardevolle voorbereiding op het basisonderwijs. Spelenderwijs leren staat in deze groep centraal. Net als in groep 1-2 wordt er gewerkt vanuit thema’s, zoals een prentenboek, de seizoenen, Koningsdag, Sinterklaas, etc. Hierbij staat het ontwikkelen van de woordenschat en het stimuleren van de mondelinge taalvaardigheid voorop. We maken onder andere gebruik van het voor- en vroegschoolse educatie programma ‘Doe meer met Bas’ waarbij gewerkt wordt aan taal, sociaal-emotionele ontwikkeling en (senso-) motoriek.