Sponsoring en Donaties

De Rioranje School is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat voor giften, voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen gelden.

Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van onze stichting:

ANBI PUBLICATIE VEREISTEN 2017