De Nederlandse lessen op De Rioranje School zijn bedoeld voor (van huis uit) Nederlandstalige kinderen.

De plaatsing van nieuwe leerlingen gebeurt aan het begin of halverwege het schooljaar. Nieuwe leerlingen die rechtstreeks uit het Nederlands onderwijs komen en leerlingen voor de peutergroep en groep 1-2 kunnen na intake op elk moment van het jaar instromen, mits er plaats is in de betreffende klas.

Wilt u uw kind of kinderen aanmelden voor de Rioranje School, vul dan het Aanmeldingsformulier 2023-2024 in en stuur dit per email terug naar info@rioranjeschool.com.

Elk jaar wordt de ouderbijdrage opnieuw vastgesteld door het bestuur. Dit is afhankelijk van het leerlingenaantal, leerkrachten en locatie. De Rioranje School streeft ernaar om de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden om continuïteit te waarborgen en dat de lessen voor alle kinderen beschikbaar zijn.
Bij aanmelding van nieuwe leerlingen wordt eenmalig R$ 50 aan inschrijfkosten in rekening gebracht. Dit bedrag is niet restitueerbaar.

De hoogte van de ouderbijdrage is voor het schooljaar 2023-2024 vastgesteld op R$ 3.750, te betalen in twee termijnen (augustus 2022 en februari 2023). Indien de ouderbijdrage niet te declareren is bij de werkgever, wordt een gereduceerd tarief gehanteerd. Voor 2023-2024 is dit vastgesteld op R$ 2.500, te betalen in twee termijnen (augustus 2023 en februari 2024).

 STANDAARD TARIEFGEREDUCEERD TARIEF
Inschrijfgeld nieuwe leerlingR$ 50R$ 50
Bijdrage juli – decemberR$ 1.875R$ 1.250
Bijdrage januari – juniR$ 1.875R$ 1.250

De betrokkenheid van de ouders is erg belangrijk voor de ontwikkeling van de leerling. De Rioranje School houdt de ouders op de hoogte door middel van een nieuwsbrief van onderwijsteam en bestuur, rapporten, emails en persoonlijke gesprekken. Ook organiseren 1x per jaar één ouderinformatiebijeenkomst. Natuurlijk kan elke ouder te allen tijde contact opnemen met de groepsleerkracht met specifieke vragen.

De Rioranje School rekent op de inzet van ouders om het resultaat van de lessen te waarborgen. Met 2,5 tot 3 uur les per week zijn de contactmomenten beperkt en voldoende ondersteuning van thuis is daarom noodzakelijk. Het gaat hierbij naast Nederlands spreken ook om het lezen van Nederlandse boeken en het kijken naar Nederlandse televisieprogramma’s. Daarnaast is het belangrijk dat verzuim zo veel mogelijk beperkt wordt. Ter ondersteuning ontvangen ouders regelmatig informatie over de onderwerpen die in de les behandeld worden.

Verwachtingen
  • Voor het taalaanbod is het belangrijk dat minimaal één ouder Nederlands/Vlaams spreekt met het kind in de directe communicatie. Dit kunnen specifieke momenten zijn binnen gezinssituatie waarbij de Nederlandse taal wordt gesproken (denk aan gezamenlijke momenten zoals tijdens een spel of aan tafel).
  • Motivatie en inzet van ouders en leerlingen: zorg dragen voor het maken van huiswerk, verzuim zo veel mogelijk beperken.
  • Er wordt wekelijks Nederlandstalig materiaal aangeboden in de vorm van lees-/ luistermateriaal, digitaal aanbod etc.

Het onderwijs aan de Rioranje School is niet vrijblijvend. We proberen bij het samenstellen van de schoolkalender zoveel mogelijk rekening te houden met alle kalenders van de dagscholen van onze leerlingen en met de lokale feestdagen. Om kwaliteit te kunnen bieden is het noodzakelijk dat de leerlingen aanwezig zijn tijdens de lessen en dat het opgegeven huiswerk wordt gemaakt. Daarnaast verwachten wij dat de leerlingen ook aan de cultuurmiddagen deelnemen, georganiseerd in een weekend of tijdens een vrije dag van alle dagscholen.