Leermiddelen

Naast de genoemde methodes heeft de school ook extra leermiddelen. We hebben een bibliotheek met een ruime keus en daarnaast hebben al onze leerlingen een abonnement bij de online bibliotheek en daarmee toegang tot héél erg veel (luister)boeken.

In de les wordt naast de methodes gebruik gemaakt van ondersteunende materialen op het gebied van onder meer woordenschat en spelling, om individueel of gezamenlijk op interactieve manier te werken aan taal wanneer de kernstof is behandeld.

Toetsing

Om te controleren of ons aanbod aansluit op het niveau van de kinderen en om te controleren of de kinderen vooruitgang boeken, maken we gebruik van de door het NOB en de onderwijsinspectie voorgeschreven toetsen van Diataal, waaronder de Redzaamheidslezentoets, Diaspel (spelling) en Diatekst (begrijpend lezen).

Inzet van ICT

In alle lokalen in Botafogo en Barra zijn computers en digiborden aanwezig ter ondersteuning van de lessen. Ze kunnen worden ingezet bij de instructie en de kinderen kunnen de computers gebruiken voor zelfstandig werkopdrachten. Verder beschikt de school over een zestal Ipads. In de bovenbouw worden de Ipads ondermeer ingezet voor Nieuwsbegrip.