Leermiddelen

Naast de methodes genoemd op de onder-, midden- en bovenbouw pagina’s, heeft de school ook extra leermiddelen. Op beide locaties is de school in het bezit van een  biebkist met uitleensysteem. Er is ruime keuze aan lees- , voorlees en prentenboeken voor alle leerlingen.

In de les wordt naast de methodes gebruik gemaakt van ondersteunende materialen op het gebied van onder meer woordenschat en spelling, om individueel of gezamenlijk op interactieve manier te werken aan taal wanneer de kernstof is behandeld.

Toetsing

Om te controleren of ons aanbod aansluit op het niveau van de kinderen en om te controleren of de kinderen vooruitgang boeken, maken we gebruik van de door het NOB en de onderwijsinspectie voorgeschreven toetsen van het Cito.  We maken gebruik van de volgende toetsen: Begrijpend Lezen, Woordenschat, Spelling, AVI en DMT.

Inzet van ICT

In de onderbouwgroepen in Botafogo en in alle groepen in Barra zijn computers en digiboards aanwezig ter ondersteuning van de lessen. Ze kunnen worden ingezet bij de instructie en de kinderen kunnen de computers gebruiken voor zelfstandig werkopdrachten. Verder beschikt de school over een zestal Ipads, die met name worden ingezet in de groepen waar geen computers beschikbaar zijn. In de bovenbouw worden de Ipads ondermeer ingezet voor Nieuwsbegrip.

Alle leerlingen krijgen een account voor de Taalzee app. Via de Facebook groep voor Ouders (gesloten groep) geeft het onderwijsteam regelmatig tips over leerzame websites, apps en andere informatieve bronnen waarmee de leerlingen thuis aan verschillende vaardigheden kunnen werken.