Groep 1 en 2

In groep 1 en 2 ligt de nadruk op activiteiten die gericht zijn op de taalontwikkeling en beginnende geletterdheid. Aan de hand van thema’s wordt de mondelinge taalvaardigheid, woordenschat, zinsvorming, het taalbegrip (bijvoorbeeld rijmen en uitspraak) en verhaalbegrip (voorloper van begrijpend lezen) ontwikkeld, gestimuleerd en uitgebreid. Er wordt aandacht besteed aan letters en woorden, onder andere met behulp van de letter-woordmuur. Door middel van prentenboeken, verhalen, expressie, tekenen, knutselen en zingen wordt de taalvaardigheid van de kinderen bevorderd. Ook voor de kleuters maken we gebruik van het materiaal van de Kleuteruniversiteit.