Waarom Nederlands onderwijs in het buitenland? 

Bron: website Stichting NOB

Nederlands onderwijs in het buitenland biedt vandaag de dag ruim 14.000 kinderen en jongeren een goede aansluiting op het onderwijssysteem bij terugkeer én houvast bij de ontwikkeling van hun wereldburgerschap vanuit hun Nederlandse of Vlaamse wortels. Het netwerk van ruim 200 instellingen voor Nederlands onderwijs wereldwijd biedt hen de mogelijkheid om de Nederlandse taal en cultuur te leren en/of bij te houden. Altijd op een manier die bij de situatie van de leerling past: in deeltijd of voltijd, lokaal of op afstand, en op basis- of voortgezet onderwijsniveau.

Aansluiting bij terugkeer

Veel kinderen wonen niet langer in één buitenland, maar doen in hun schoolcarrière verschillende landen aan. Een aanzienlijk deel (ruim een derde binnen 5 jaar) keert vervolgens terug naar Nederland of Vlaanderen. Het behoud van hun taal en cultuur vergroot voor deze kinderen de kans op een succesvolle terugkeer in de schoolgaande leeftijd of voor studie. Een goede aansluiting op het onderwijs is cruciaal om hen zo snel mogelijk de weg (weer) te helpen vinden. Qua taalbeheersing, maar ook qua gebruiken en omgangsvormen. Het voorkomt dat kinderen zich verloren voelen, dat ze blijven zitten of naar een lager opleidingsniveau afstromen.

Het belang van identiteit

Hoewel taal van zichzelf een cultuurdrager is, draagt ook het cultuuronderwijs bij aan de identiteitsontwikkeling van de leerlingen in het wereldwijd Nederlands onderwijs. Door leerlingen niet alleen hun moedertaal, maar ook de cultuur van hun vaderland mee te geven fungeren zij in hun verdere leven als ambassadeur van hun thuisland Nederland of Vlaanderen en verloopt een eventuele terugkeer soepeler.

De meerwaarde van moedertaal

Het goed beheersen van de moedertaal is, naast een verrijking van de eigen culturele identiteit, van groot belang voor het zelfvertrouwen waarmee een kind de wereld en de toekomst tegemoet treedt. Onderzoek toont aan dat kinderen sneller in staat zijn een vreemde taal te leren wanneer ze een solide basis in hun moedertaal hebben. Een voorwaarde is dat de moedertaal op schoolniveau wordt beheerst. Dat wil zeggen: de taal wordt op cognitief-abstract niveau beheerst. Dit in tegenstelling tot het dagelijks-algemeen-taalniveau ofwel huis-tuin-en-keukenniveau.

De zekerheid van goed onderwijs

Alle instellingen voor wereldwijd Nederlands onderwijs die zijn aangesloten bij NOB, staan onder kwaliteitstoezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie. Ouders kunnen er dus vanuit gaan dat de kwaliteit op deze scholen goed is, vergelijkbaar met scholen in Nederland.