Groep 4 t/m 8

We onderscheiden spreken en luisteren, lezen, schrijven, (stellen), spelling en taalbeschouwing. Voor de groepen 4 tot en met 8 wordt de methode ‘Taal Actief’ gebruikt, waarbij een selectie van de leerstof wordt gemaakt volgens de NTC-modules van het NOB. Er wordt telkens vier tot vijf weken aan een thema gewerkt. Woordenschat en spelling krijgen de meeste aandacht binnen het lesprogramma. Daarnaast maken we vanaf groep 5 gebruik van aanvullend materiaal voor begrijpend lezen. Bij de digitale methode ‘Nieuwsbegrip’ dienen teksten omtrent actuele en culturele onderwerpen de basis voor het aanleren van begrijpend lezen strategieën. Naast werken vanuit de methode wordt er aandacht geschonken aan coöperatieve werkvormen, boekverslagen, het maken en uitvoeren van presentaties en werkstukken.