Missie

‘Met enthousiasme aanbieden van Nederlands taal- en cultuuronderwijs aan Nederlands en Vlaams sprekende kinderen in Rio de Janeiro, met als doel aansluiting te houden op het Nederlandse onderwijs’

Ons onderwijs is gericht op het behalen van de kerndoelen, getoetst volgens de normen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Visie

De Rioranje School verzorgt NTC-onderwijs. NTC staat voor Nederlandse Taal en Cultuur en dit onderwijs is specifiek gericht op Nederlandstalige kinderen in het buitenland. Het is bedoeld om een achterstand in de moedertaal te voorkomen en de instroom bij een eventuele terugkeer naar Nederland en Belgie te vergemakkelijken.
De school stimuleert de leerlingen tot sociale interactie en communicatie met andere Nederlandstalige kinderen in klassikaal verband om samen onze cultuur en tradities te beleven. Digitale leerprogramma’s worden tijdens de lessen alleen ter ondersteuning gebruikt.

Primair Onderwijs

Op dit moment richt De Rioranje School zich alleen op het primair onderwijs. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om in de toekomst ook peuter- en voortgezet onderwijs aan te bieden.

Uitgangspunten

Wij streven naar onderwijs op maat in een veilig pedagogisch leerklimaat. We houden in ons onderwijs zo veel mogelijk rekening met de verschillen in kennisniveau waarmee  leerlingen instromen. De focus ligt op wat de kinderen goed kunnen, in een omgeving die de kinderen uitdaagt, ondersteunt en vertrouwen geeft.
In de wekelijkse lessen wordt vooral aandacht besteed aan taal. Cultuur komt uitgebreid aan bod tijdens de cultuurmiddagen die vier keer per jaar worden georganiseerd.