Toen

In 2011 is op een heel kleinschalige manier begonnen met Nederlandse lessen voor basisschoolleerlingen in Rio de Janeiro, met 1 leerkracht en 13 kinderen onder de naam NL.les Rio. De lessen bleken een succes, waarna de school al snel groeide in leerlingenaantallen en leerkrachten. De school sloot zich in januari 2013 aan bij de stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (NOB) en kreeg een nieuwe naam: “De Rioranje School”.

Nu

Inmiddels bestaat de schoolorganisatie uit een enthousiast onderwijsteam, bestuur en ouders die graag meehelpen . De Rioranje School is in februari 2013 gestart als een officiële NTC-school. Dit betekent onder meer dat de kwaliteit van het onderwijs bewaakt wordt door de Nederlandse overheid. De school blijft groeien: het schooljaar 2013/2014 zijn we gestart met 35 leerlingen, op dit moment hebben we 40 leerlingen die onderwijs volgen.

De toekomst

Kwaliteit en continuïteit zijn de trefwoorden voor nu en de toekomst. Het onderwijsteam en bestuur blijven blijft zich professionaliseren om dit te verwezenlijken. Door bezuinigingen in Nederland zijn subsidies voor het NTC-onderwijs komen te vervallen. De kwaliteitscontrole door de Onderwijsinspectie en professionele ondersteuning door de stichting NOB blijven wel bestaan.